Diensten Oplossingen Vacatures
  • 360-graden-benadering
  • Maatschappelijk verantwoord
  • Margeoptimalisatie

Inkoopmanagersindex (PMI) juli 2019 – gelijk gebleven aan juni

Grippr.nl > Nieuws > Inkoopmanagersindex (PMI) juli 2019 gelijk gebleven aan juni

Inkoopmanagersindex (PMI) juli 2019 gelijk gebleven aan juni

De NEVI PMI van juli was met 50.7 gelijk aan die van juni en wijst op een slechts lichte verbetering van de bedrijfsomstandigheden. De nieuwe orders uit zowel binnen- als  buitenland namen voor de tweede maand op rij af. Evenals in juni noteerde de subsector consumptiegoederen als enige een verbetering.

 

Ondanks deze afname van de orders nam de productie toe, zij het in de kleinste mate sinds mei 2013. Ook namen de productiebedrijven extra personeel aan, vooruitlopend op een verwachte toename van de productieomvang de komende maanden. Dit optimisme uitte zich in de Toekomstige productie index, waarbij 42% van de respondenten aangaf het komende jaar een toename te verwachten.

 

De achterstanden in productie namen fors af, maar wel in de geringste mate sinds maart. Ook de groei van de werkgelegenheid hield aan, deze maand zelfs in iets grotere mate dan in juni.

 

De inkoop stabiliseerde en de materiaalvoorraden namen voor het eerst sinds april toe. De voorraad gereed product groeide in het één na hoogste tempo sinds het begin van dit onderzoek.

 

De inkoopprijsinflatie was gering en het laagst in vijfendertig maanden. De stijging van de verkoopprijzen was het laagst sinds eind 2016.

 

Redactioneel commentaar prof dr. Bart Vos, NEVI hoogleraar Inkoopmanagement aan de Universiteit van Tilburg
Eind juli, Nederland zucht en kreunt, temperaturen van boven de 40 graden Celsius, materieel (bijvoorbeeld het spoor) en mensen dreigen serieus oververhit te raken. Kijkend naar de meest recente PMI cijfers, geldt dat niet bepaald voor de Nederlandse economie. De NEVI PMI is namelijk in juli gestabiliseerd, net als in juni bleef de index steken op 50.7. De Nederlandse economie zakt dus nog niet onder het kritische punt van 50.0, maar de weg naar boven is ook nog niet gevonden.

 

Het is dus saai rondom de PMI, een beetje zoals kijken naar het groeien van gras, een kwalificatie van Amerikanen over de 10 kilometer schaatsen? Nou, dat is zeker niet geval, het zijn nog steeds spannende tijden.

 

Neem nou het slepende handelsconflict tussen de VS en China. Er wordt weer gepraat tussen beide economische grootmachten en het is te hopen dat die gesprekken leiden tot een de-escalatie. Zeker sectoren als de chips- en automobielindustrie zijn gevoelig voor dit conflict, het raakt immers de goederenstromen in deze mondiaal opererende ketens in het hart.

 

En in de Brexit soap is er dus een nieuwe premier, Boris Johnson. Zijn standpunt is duidelijk: het Verenigd Koninkrijk zal de Europese Unie eind oktober verlaten, deal of geen deal. Duidelijke taal dus, de vraag is alleen of dat voor Europa, en zeker ook voor Nederland Handelsland, echt goed nieuws is. Een no deal Brexit maakt de handel met de Britten er in ieder geval op korte termijn niet makkelijker op.

 

Kortom, in de wereldeconomie is genoeg aan de hand en ook een nadere analyse van de PMI cijfers is echt een stuk spannender dan kijken naar het groeien van gras. Het goede nieuws is dat de PMI al ruim zes jaar op rij boven de 50 scoort en de werkgelegenheid in de Nederlandse industrie neemt ook al ruim vier jaar toe. Dat zijn positieve signalen, maar daar staat tegenover dat het aantal nieuwe orders blijft dalen, zowel nationaal als internationaal. Dat laatste is niet los niet te zien van mondiale ontwikkelingen aangezien vooral de vraag uit onze grote handelspartners Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten zwak te noemen blijft.

 

Er is dus in deze zomer bepaald geen sprake van de spreekwoordelijke ‘komkommertijd’, het blijft bijzonder boeiend om trends in de PMI nationaal en internationaal te blijven volgen.

 

Bron: NEVI / Inkopers cafe  PMI juli 2019