Diensten Oplossingen Vacatures
  • 360-graden-benadering
  • Maatschappelijk verantwoord
  • Margeoptimalisatie

De Europese drempelwaarden van 2020-2021

[vc_row][vc_column][vc_single_image image="2908" img_size="full"][vc_empty_space][vc_column_text]Grippr.nl > Nieuws >De Europese drempelwaarden van 2020-2021[/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text] De Europese drempelwaarden van 2020-2021   juni 2020 | Merel Plante en Alex Couperus   De Europese drempelwaarden bepalen of een opdracht Europees aanbesteed moet worden. Wanneer de geraamde waarde van een opdracht evenveel of meer dan de Europese drempelwaarde bedraagt, dan moet een aanbestedende dienst de opdracht Europees aanbesteden. Per 2020 gelden er weer nieuwe drempelwaarden en voor het eerst in tien jaar zijn de drempelwaarden gedaald.   Hoeveel zijn de drempelwaarden precies gedaald ? Wat zijn de Europese drempelwaarden 2020-2021?   Verschillende soorten drempelwaarden Het woord drempelwaarden geeft aan dat er verschillende soorten drempelwaarden bestaan. Voor de verschillende soorten opdrachten gelden verschillende drempelwaarden. Zo zijn er verschillende drempelwaarden voor werken en leveringen/diensten onder de klassieke aanbestedingsrichtlijn, de concessierichtlijn en de defensierichtlijn. Daarnaast wordt onderscheid gemaakt tussen drempelwaarden bij opdrachten van de centrale overheid, decentrale overheden en speciale sectorbedrijven.   Nieuwe drempelwaarden Voor het eerst in tien jaar dalen de drempelwaarden weer. Deze...

Continue Reading

Heb jij je ‘Inkoopbakens’ al verzet?

[vc_row][vc_column][vc_single_image image="2916" img_size="full"][vc_empty_space][vc_column_text]Grippr.nl > Nieuws >Heb jij je ‘inkoop-bakens’ al verzet?[/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text] Heb jij je ‘inkoop-bakens’ al verzet?   Augustus 2020 | Alex Couperus   Vele bedrijven verwachtten - en hoopten uiteraard - dat het coronavirus na het zomerseizoen uitgewoed zou zijn. Zoals bekend: niets is minder waar. Het blijft wachten op een betrouwbaar vaccin. Tal van bedrijfstakken, waaronder de horecasector en de recreatiebranche konden en kunnen geen kant op en krijgen het ongekend moeilijk. Diverse bedrijven in de eventbusiness en catering zijn zelfs al kopje onder gegaan. Hopelijk heb jij binnen jouw organisatie wel keuzemogelijkheden. En kun je nu en komende tijd zelfs juist nieuwe kansen benutten.   In de overlevingsmodus? Alex Couperus, managing director van Grippr Procurement: “We zien dat allerlei bedrijven, ook grote organisaties, zich het afgelopen half jaar hebben aangepast aan de huidige economie waarbij ze zo goed mogelijk proberen te anticiperen op de toekomst. Een groot aantal bedrijven heeft zichzelf in de ‘overlevingsmodus’ gezet....

Continue Reading

Hybride procurement, is dat inkoop met een stekker?

[vc_row][vc_column][vc_single_image image="2858" img_size="full"][vc_empty_space][vc_column_text]Grippr.nl > Nieuws >Hybride procurement, is dat inkoop met een stekker?[/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text] Hybride procurement, is dat inkoop met een stekker?   juni 2020 | Merel Plante en Alex Couperus   Enige tijd geleden vroeg een grote goede doelen organisatie aan Grippr Procurement, om hen te helpen met de inkoop van een nieuw bedrijfsbreed ICT-systeem. Op basis van gesprekken met de operationeel directeur ontwikkelde Grippr een hybride inkoopstrategie ten behoeve van het selecteren van hun nieuwe ICT-platform. Met deze hybride inkoopaanpak profiteren ze zowel van de voordelen van de ‘klassieke’ inkoop als van enkele stappen en voordelen van Best Value Procurement.   Om tot de best mogelijke keuzes te komen werden 4 fases doorlopen:   Fase 1: Voorbereiding: in deze fase werden de bedrijfsprocessen beschreven, de scope bepaald, vond marktoriëntatie plaats, werd een longlist met 8 kandidaten opgesteld en werd een RFI verstuurd.   Fase 2: Beoordeling: Op basis van de RFI zijn 4 leveranciers uitgenodigd voor een inspiratiesessie. Deze leveranciers gaven...

Continue Reading
Paul zalig verklaren Grippr

Is Best Value Procurement zaligmakend?

[vc_row][vc_column][vc_single_image image="2854" img_size="full"][vc_empty_space][vc_column_text]Grippr.nl > Nieuws >Is Best Value Procurement zaligmakend?[/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text] Is Best Value Procurement zaligmakend?   augustus 2020 | Merel Plante en Alex Couperus   Uit ervaring weten wij dat Best Value Procurement een prima inkoopmethodiek kan zijn. Als inkoper leg je veel werk in handen van je leveranciers/partners. En je profiteert optimaal van zijn expertise en creativiteit. Per saldo bespaar je hierdoor aantoonbaar veel tijd en moeite.   Tot zover de voordelen. Maar er zijn ook nadelen.   Hoe verzeker je jezelf van een goede en eerlijke vergelijking, zonder willekeur en rechtzaken.   BVP = beter inkopen? Alex Couperus, Managing Partner bij Grippr Procurement: “Best Value Procurement is niet meer weg te denken in ons vakgebied. Steeds meer organisaties maken bij hun sourcing gebruik van deze moderne methodiek. Duidelijk is geworden dat Best Value Procurement een heel andere manier van denken en werken vraagt dan bij de klassieke inkoop. Gesimplificeerd kwam die oude vertrouwde inkoop hierop neer: de inkopende partij had een...

Continue Reading

Functioneringsgesprekken met uw leveranciers?

[vc_row][vc_column][vc_single_image image="2802" img_size="full"][vc_empty_space][vc_column_text]Grippr.nl > Nieuws >Functioneringsgesprekken met uw leveranciers?[/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text] Functioneringsgesprekken met uw leveranciers?   juni 2020 | Merel Plante en Alex Couperus   Veelal zijn de bedrijfskosten voor circa 50% toe te wijzen aan personeel en voor 40% aan uw leveranciers. Terecht wordt er binnen de HRM veel tijd besteed aan onder meer personeelstrainingen, workshops, beoordelingsgesprekken en functioneringsgesprekken. Maar vreemd genoeg wordt binnen de inkoopafdeling relatief weinig tijd en geld geïnvesteerd in de ontwikkeling van leveranciers en de leveranciersrelaties. Helaas worden ook de leveranciersprestaties niet altijd zorgvuldig en structureel gemeten aan de hand van KPI’s.   Hoe meet je op een efficiënte manier de prestaties van je leveranciers? Hoe weet je wanneer een belangrijke leverancier op omvallen staat?    Status-informatie en KPI’s Moderne Contract Managementsoftware heeft de beschikking over een Supplier Portal. Dit geeft u continu inzicht in de status van de samenwerking tussen u en uw leveranciers. Aan de hand van opgestelde KPI’s meet u continu de kwaliteit van...

Continue Reading

Turbulente PMI veroorzaakt heroverweging leveranciersrelaties!

[vc_row][vc_column][vc_single_image image="2804" img_size="full"][vc_empty_space][vc_column_text]Grippr.nl > Nieuws > Turbulente PMI veroorzaakt heroverweging leveranciersrelaties![/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text] Turbulente PMI veroorzaakt heroverweging leveranciersrelaties!   juni 2020 | Merel Plante en Alex Couperus   De PMI daalde, voornamelijk door de Coronacrises, van 50.5 in maart naar 40.5 in mei, het laagste cijfer sinds mei 2009. Het ziet ernaar uit dat de PMI in juni niet of nauwelijks lager zal zijn dan in mei. Dat is nog even afwachten. Wat nu al wel vaststaat is dat vrijwel elke organisatie momenteel en komende tijd uiterst kritisch de samenwerking met hun leveranciers tegen het licht zal houden. Zijn er kostenbesparingen mogelijk? Staan bepaalde al dan niet strategische leveranciers op het punt van omvallen?   In deze spannende tijden zijn organisaties met een Contract Management-systeem zoals ContractNow in het voordeel. Want met deze innovatieve digitale oplossing besparen ze kosten en risico’s en beschikken ze over vitale informatie om goed onderbouwde keuzes te maken voor de komende jaren.   Pick our Brains?   Wilt...

Continue Reading
supplier portal software

Waarde van een Supplier Portal vaak onderschat!

[vc_row][vc_column][vc_single_image image="2811" img_size="full"][vc_empty_space][vc_column_text]Grippr.nl > Nieuws > Waarde van een Supplier Portal vaak onderschat![/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text] Waarde van een Supplier Portal vaak onderschat!   juni 2020 | Merel Plante en Alex Couperus   Een organisatie werkt gemiddeld samen met zo’n 300 leveranciers. Voor een optimale samenwerking zouden inkoopverantwoordelijken het liefst contact willen onderhouden met al hun leveranciers. Door omstandigheden blijft het aantal contactmomenten echter beperkt, is uw leveranciersdata niet up to date en mist u zelfs informatie van uw strategische leveranciers. Met een cloud based Supplier Portal houden uw leveranciers hun gegevens zelf bij. Dit levert u een enorme tijd- en kostenbesparing op omdat u leveranciersinformatie niet zelf hoeft in te voeren en te actualiseren. Een Supplier Portal is tevens een platform om makkelijk en digitaal met uw leveranciers te communiceren. Dit beperkt uw risico’s en biedt u nieuwe/extra inkoopmogelijkheden.   Aantoonbare voordelen De waarde van een Supplier Portal wordt nog vaak onderschat. Terwijl het een groot aantal aantoonbare voordelen biedt....

Continue Reading

Waarom is contractmanagement belangrijk?

[vc_row][vc_column][vc_single_image image="2688" img_size="full"][vc_empty_space][vc_column_text]Grippr.nl > Nieuws > Waarom is contractmanagement belangrijk? [/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text] Waarom is contractmanagement belangrijk?   juni 2020 | Merel Plante en Alex Couperus   Effectief digitaal contractmanagement is essentieel voor de groei en veerkracht van een organisatie. In een recent onderzoek stelde McKinsey vast dat slechte leveranciersprestaties kunnen leiden tot een verhoging van 10% tot 20% van de totale kosten. Kortom, er zijn redenen genoeg om topprioriteit te geven aan contractmanagement en passende processen en technologie in te zetten om dit te ondersteunen ter voorkoming van problemen met uw leveranciers:   Een MKB bedrijf heeft algauw meer dan 400 contracten   Zoals u begrijpt, is het dan onmogelijk om alle contractdetails uit uw hoofd te kennen. Dit geeft de volgende problemen:   Hogere kosten dan voorzien. Verhoogde risico’s. Onnodig hoge dagelijkse administratieve workload voor medewerkers en afdelingen. Tijdtekort om (juridische) problemen aan te pakken en/of om opnieuw te onderhandelen over contractuele voorwaarden. Contractinformatie niet snel kunnen terugvinden en...

Continue Reading

Excelletje of de juiste contractmanagement software?

[vc_row][vc_column][vc_single_image image="2686" img_size="full"][vc_empty_space][vc_column_text]Grippr.nl > Nieuws > Excelletje of de juiste contractmanagement software?[/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text] Excelletje of de juiste contractmanagement software?   April 2020 | Merel Plante en Alex Couperus   Contractmanagement is bij veel MKB-organisaties nog een uitdaging. Opmerkelijk want met de juiste contractmanagement software heb je een centraal totaaloverzicht van al je contracten en dus uitstaande verplichtingen. Met de juiste software mis je nooit meer de kortingen waar je, tijdens de onderhandelingen, zo hard voor gevochten hebt. Bovendien beperk je door volledig overzicht van je leveranciers de contractuele risico’s. Merel Plante en Alex Couperus, managing partners van Grippr Procurement, gaan kort en bondig in op het grote belang van contractmanagement software.   Inhaalslag bij MKB   Contracten vormen de basis voor afspraken die gemaakt zijn tussen twee of meer partijen. Dat kunnen afspraken zijn met klanten, leveranciers, eigenaren of werknemers. De naleving van de contracten is in het uiterste geval afdwingbaar door de wet. MKB-Nederland loopt behoorlijk achter op het gebied...

Continue Reading