Interim Advies Software
  • 360-graden-benadering
  • Maatschappelijk verantwoord
  • Margeoptimalisatie

E-procurement: Een blik op de toekomst 

Grippr.nl > Nieuws > E-procurement: Een blik op de toekomst

E-procurement: Een blik op de toekomst 

24 juli 2018 / In Nieuws / By Alex Couperus

Deze week zijn we al weer aangekomen bij het laatste artikel uit de reeks artikelen waarin belangrijke en opvallende vondsten uit de Deloitte Global Chief Procurement Officer Survey 2018 met u worden besproken. We willen de reeks afsluiten met een blik op de toekomst. We belichten de verwachtingen op inkoopgebied van de CPO’s die meededen aan de studie.

Wat zijn de effecten van digitaal inkopen?
De verwachte effecten van digitalisering binnen inkoop kunnen worden opgedeeld in drie onderdelen.  

  • Source to contract volledig gebaseerd op voorspellingen

De verwachting is dat alle uitgaven real time gemanaged kunnen worden. Daarnaast zal de vraag voorspeld worden aan de hand van kunstmatige intelligentie. De prijzen van grondstoffen (commodities) worden nog transparanter.

  • Purchase to pay processen verlopen automatisch 

Voorraden zullen automatisch bewaakt worden. Bestellingen bij leveranciers worden aan dit automatische voorraadbeheer systeem gekoppeld worden. Facturen worden altijd op tijd betaald, gecontroleerd en geboekt.

  • Leveranciersmanagement op proactieve basis 

Leveranciersrisico’s zullen real time gemonitord worden. Maar wellicht nog een stapje verder. Stelt u zich eens voor dat u bij uw potentiele leveranciers op bezoek kan vanaf uw eigen werkplek. Ik hoor u denken; “Hoe dan?”. Augmented reality maakt het mogelijk. Audits bij uw leveranciers zullen plaatsvinden via crowdsourcing en tot slot wordt de duurzaamheid van uw leveranciers gemonitord met geautomatiseerde reports en visualisaties.  

Kortom… 
Er kan geconcludeerd worden dat inkoop in zijn geheel intelligenter wordt. De resultaten van de Deloitte Global Chief Procurement Officer Survey 2018 laten zien dat de verbinding tussen leveranciers en inkopers sterker zal worden. Inkoop platformen, ecosystemen en netwerken zullen zich meer en meer ontwikkelen en inkoop personeel zal op een slimmere manier worden ingezet.

Daarmee sluiten we de reeks artikelen over de vondsten uit de Deloitte Global Chief Procurement Officer Survey 2018 af.

De link naar het gehele onderzoek vindt u hier.

Grippr helpt u graag
Heeft u vragen over e-procurement? Neem dan contact op met Grippr. Dit kan via info@grippr.nl of 085-007 44 33. Wij helpen u graag! Uiteraard doen we dit geheel vrijblijvend.

Meer lezen?

E-procurement: Wat is de stand van zaken volgens meer dan 500 CPO’s?

E-procurement: Met welke uitdagingen heeft de CPO te maken?  

E-procurement: Wie van uw inkoopcollega’s loopt voorop?