Interim Advies Software
  • 360-graden-benadering
  • Maatschappelijk verantwoord
  • Margeoptimalisatie
Home > Best value procurement

Best value procurement

Bij Best Value Procurement (BVP) of Prestatie-inkoop worden inschrijvingen beoordeeld volgens de meeste waarde, in plaats van enkel de laagste prijs. Centraal staat de expertise van de opdrachtnemer en het transparant maken van de behaalde resultaten van zowel opdrachtgever als opdrachtnemer. Bij Best Value Procurement is de opdrachtnemer ‘in the lead’. De leverancier met de beste prijs-kwaliteitverhouding krijgt door deze aanpak alle ruimte om zijn onderscheidend vermogen te laten zien. Door kansen en mogelijke risico’s in kaart te brengen door Grippr, kan de leverancier beter de projectdoelen binnen budget, volgens planning en volgens de afgesproken kwaliteitseisen behalen.

De vier deelprocessen van Best Value Procurement

Prestatie-inkoop, ook wel Best Value Procurement, bestaat uit ve fasen: voorbereidingsfase, beoordelingsfase, concretiseringsfase en uitvoeringsfase.

1 . Voorbereidingsfase

Hier ligt veel werk voor de opdrachtgever: aan het einde van deze fase heeft u zich verdiept in de methodologie en kunt u díe ondernemer herkennen die die de beste prijs-kwaliteitverhouding biedt. Ook formuleert u in deze fase de doelstellingen.

2. Beoordelingsfase

Nu is uw doel bij Best Value Procurement als opdrachtgever om de aanbieder te vinden met de beste combinatie van prijs en kwaliteit. De nadruk ligt sterk op kwaliteit (tenminste 75% van de beoordeling) om prijsvechters buiten de deur te houden. Prijs is dus een relatief kleine factor in de beoordeling. De leverancier laat in een risico- en kansendossier, de prestatie-onderbouwing en de interviews zien hoe hij de uitvoering gaat doen en de doelstellingen behaalt. Met SMART KPI’s wordt vastgelegd hoe de leverancier scoort. Wij kunnen u voor deze fase uiteraard voorzien van de juiste inkoop automatisering.

Vervolgens worden de belangrijkste personen bij de projectuitvoering van de leverancier geïnterviewd. Kan de inschrijver zijn plan in de uitvoeringsfase ook echt waarmaken met de mensen die hij inzet? Bij Best Value Procurement (BVP) wegen de interviews het zwaarst van alle gunningcriteria.

3. Concretiseringsfase

In de concretiseringsfase werkt de beoogde leverancier zijn plan in verder detail uit. Hij stelt een gedetailleerde planning op en werkt de risico’s en beheersmaatregelen verder uit.

Dit is geen onderhandeling of een aanpassing van de originele aanbieding. De aanbieding wordt duidelijker en concreter. Ook laat de opdrachtnemer zien hoe hij de beloofde resultaten tijdens de uitvoering meetbaar maakt. Hier leggen opdrachtgever en opdrachtnemer de basis voor het beheersen van risico’s en het benutten van kansen tijdens de uitvoering. Dit is dus misschien wel de belangrijkste fase. Een groot voordeel: het plan van aanpak is af voordat de uitvoering start. Als de nummer één niet aan de eisen kan voldoen, doorloopt de opdrachtgever deze fase opnieuw met de nummer twee, de op één-na-beste inschrijving.

4. Uitvoeringsfase

Iedereen weet wat er van hem verwacht wordt; dit is in de voorgaande fasen van de Best Value Procurement doordacht en doorgesproken. In deze fase meten we de prestaties van de opdrachtnemer en opdrachtgever.

Is Best Value Procurement iets voor u?

Grippr heeft de juiste expertise om samen met u de Best Value Procurement methode in te richten of te optimaliseren en te voorzien van de juiste softwarehulpmiddelen. Wij kunnen u zelfs volledig ontzorgen door de BVP-werkzaamheden turn-key op te leveren. Natuurlijk kunt u ook een interim inkoper van Grippr laten participeren in uw team. U beslist. Een afspraak maakt u via het contactformulier of telefonisch via 085 – 007 44 33. U wilt toch ook grip krijgen op uw BVP en Sourcing processen?

Procurement

consultancy

inkoop-advies

Spend analyse

Inkoopscan

Procurement roadmap

Pakketselectie

Software implementatie

Compliancy, risk, privacy advies

Coaching-on-the-job

Procurement

software

inkoop-software

Spend management software

Contractmanagement software

Leveranciersmanagement portalen & supplier portals

P2P-oplossingen

Procurement

professionals

interim-inkoop

P2P consultants

Data-analisten

P2P projectleiders

Inkoopmanagement

Sourcing- en Contractmanagers