Diensten Oplossingen Vacatures
 • 360-graden-benadering
 • Maatschappelijk verantwoord
 • Margeoptimalisatie

Grippr.nl > Best value procurement

Best value procurement Soest

Best Value Procurement, oftewel prestatie-inkoop, is een inkoopmethode waar rekening gehouden wordt met de beste waarde. Het toepassen van Best Value Procurement heeft een positieve invloed op de prestaties van het ingekochte project in termen van doorlooptijd, klanttevredenheid én de kosten. Dit leidt dus tot veel voordelen voor aandeelhouders en stakeholders.

De vier deelprocessen van Best Value Procurement

Om de beste waarde te ontvangen is het belangrijk dat er een nieuwe rolverdeling tussen de opdrachtgever en uitvoerende partij ontstaat. Hier zijn loslaten, vertrouwen en creativiteit belangrijke aspecten. De Best Value Procurement methode bestaat uit vier deelprocessen die we u graag nader toelichten:

 1. Voorbereidingsfase
  Allereerst dient het uitvoerende team op de hoogte te zijn van de Best Value Procurement methode. Doelstellingen worden geformuleerd en wegingsfactoren worden opgesteld. Hierna wordt het bestek gepubliceerd, NVI-rondes vinden plaats en de geïnteresseerde partijen kunnen zich inschrijven.
 1. Beoordelingsfase
  De opdrachtgever beoordeelt de documenten waarna interviews worden afgenomen met medewerkers van de leveranciers die een kritieke rol spelen tijdens de realisatie. Deze fase wordt pas afgesloten wanneer de best scorende inschrijving is gevonden.
 1. Concretiseringsfase
  Nu de EMVI gekozen is, dient de inschrijving duidelijker toegelicht te worden. Daarnaast wordt er een risico dossier opgesteld.
 1. Uitvoeringsfase
  In deze fase wordt de doorlooptijd, het budget en de kwaliteit van het eindresultaat vastgesteld en waar nodig bijgestuurd. Hier is de leverancier verantwoordelijk voor het managen van het betreffende project.

Uiteraard komt er veel meer kijken bij het in gang zetten van deze inkoopmethode, die voornamelijk wordt toegepast bij E-procurement, vanwege het inzicht dat u dan heeft. Onze consultants geven u graag persoonlijk advies hoe deze methode een positief effect heeft op uw inkooptraject.

Hoe efficiënt is uw inkoopproces ingericht?

Grippr biedt u een inkoopscan zodat u beter inzicht krijgt in uw huidig inkoopproces. Interesse in wie wij zijn? Wij vertellen u er graag meer over wanneer u belt naar 035 – 646 27 18. Ook voor vragen over inkoopmanagement of software om digitaal te ondertekenen kunt u altijd contact met ons opnemen.

Procurement

consultancy

inkoop-advies

Spend analyse

Inkoopscan

Procurement roadmap

Pakketselectie

Software implementatie

Compliancy, risk, privacy advies

Coaching-on-the-job

Procurement

software

inkoop-software

Spend management software

Contractmanagement software

Leveranciersmanagement portalen & supplier portals

P2P-oplossingen

Procurement

professionals

interim-inkoop

P2P consultants

Data-analisten

P2P projectleiders

Inkoopmanagement

Sourcing- en Contractmanagers